Cennik

Wejście jednorazowe 50zł
Karnet 5 wejść /6 tygodni 220zł
Karnet 10 wejść /6 tygodni 350zł
Karnet 10 wejść SENIOR/6 tygodni 260 zł
Karnet SENIOR  liczymy od +65 r.ż
Karnetów nie ma możliwości przedłużać/odrabiać.

Ceny obowiązują od 1.01.2020

Honorujemy :

FIT PROFIT I OK SYSTEM przy wykupieniu każdorazowo wejściówki 15zł

Nie honorujemy:

MULTISPORT Benefit SYSTEM